pixel

Simantasyon

Simantasyon Malzemeleri ve Dental Siman Çeşitleri


Diş hekimlerinin, çeşitli diş tedavilerinde kullandıkları simantasyon malzemeleri ve simanlar önemli diş hekimliği malzemelerindendir. Diş operasyonlarında kullanılan yenilikçi bir yaklaşım olan simanlar, toz ve likitten oluşur. Simanlar, ağız içi sabit uygulamalarda veya restorasyon işlemlerinde sıklıkla tercih edilir. Geçici ve kalıcı simantasyon için farklı özelliklerde dental siman çeşitleri kullanılır.

Siman Nedir?


Diş hekiminin tercihine veya tedavinin gerekliliğine göre simanların içeriği ve çeşidi değişebilir. Dolgu veya köprü gibi işlemlerde kullanılan yapıştırıcılara siman yapıştırıcı maddeler denir. İngilizce’de “cement” olarak ifade edilen bu malzemeler, çimento benzeri sertleşen maddeler olarak tarif edilebilir. Diş dolgusu ve köprü uygulamalarında yaygın olarak kullanılmalarının yanında başka diş tedavilerinde de kullanılabilirler. 


Geçici simantasyon işleminde öjenolsüz geçici simanlar kullanılır. Kalıcı simantasyon işlemlerinde ise; çinkofostat simanlar, polikarboksilat simanlar, cam iyonomer simanlar ve polimer esaslı simanlar kullanılır. Ancak daimi simantasyon işleminde tam ve kusursuz yapıştırmanın sağlanması için daimi simanların kullanılmasından önce son kontrollerin yapılması önemlidir. 


Dental Simanların Kullanım Amaçları


Dental simanların kullanım amaçları çok çeşitlidir. Çoğu diş malzemesinde olduğu gibi ihtiyaca göre çeşitli özelliklerde ve içeriklerde üretilirler. Toz ve likit oranının belirtilen şekilde ayarlanmasıyla siman karışımları oluşturulur. Genellikle 1 ölçek toza 2 damla likit şeklinde tarif edilen bu karışım, ortalama 30 saniye boyunca karıştırılmalıdır. Gerekli bölgeye uygulama sonrasında yaklaşık 4 dakika donma süresi bulunur.


Dental simanların sağlığa bir zararları yoktur. Uygulanacak tedaviye göre çeşitli amaçlarda kullanılabilirler. Işık ile sertleştirilen malzemelerdir. Diş tedavilerinde kolay kullanımları vardır. Dişe yapıştırılacak herhangi bir maddenin yapıştırılmasını sağlayabilecekleri gibi çürüğe açık diş alanının kaplanması amacıyla da kullanılabilirler.


Dental Siman Çeşitleri

Diş tedavilerinde kullanılan dental siman çeşitleri; kullanım amaçları ve dişte kullanım yerleri dolayısıyla çok çeşitlidir. Diş tedavilerinde kullanılan simanlar kullanım amaçlarına göre üçe ayrılırlar: yapıştırma simanları, kaplama simanları ve restoratif simanları.


Dişe yapılan tedavideki restorasyonun dişe uyumu ve sızdırmazlığı için, minimum kalınlıkta ve homojen bir siman aralığı oldukça önemlidir. İdeal bir siman, gerilme ve basınca karşı yüksek dirençte olmalıdır. Ayrıca biyouyumlu olmalıdır.


Cam İyonomer Simanlar


Cam iyonomer simanlar, 1970 yılında ilk olarak kullanılmaya başlanmıştır. Cam iyonomer simanlar, polikarboksilat ve çinko fosfat simana kıyasla daha yüksek baskı dayanımına sahiptir (90-230 MPa). 


Zaman içinde geleneksel cam iyonomer simanların formülasyonları değiştirilmiştir. İçeriklerinde farklı miktarlarda reçine monomerleri ile hibrid malzemeler geliştirilmiştir. Geliştirilen malzeme sertleşmek için herhangi bir ışığa ihtiyaç duymuyor ve asit-baz reaksiyonu ile düzgün ve yeteri kadar sertleşebiliyorsa reçine modifiye cam iyonomer siman olarak isimlendirilir. Ancak sertleşme reaksiyonunu ışık yönlendiriyor ise, poliasit-modifiye reçine kompozit adını alır ve cam iyonomer sınıflandırmasından ayrılır. 


Adeziv Simanlar


Diş hekimliğinde adeziv simanlar, diş restorasyonları ve ortodontik tedaviler gibi birçok alanda kullanılır. Adeziv simanların implant destekli diş restorasyonları, porselen laminalar, ortodontik braketler gibi kullanım alanları vardır. Diş dolgularının dişlere yapıştırılmasında adeziv simanlar kullanılır. Dişlerin ön yüzeylerinde estetik düzeltmeler yapmak için de adeziv simanlar önemli malzemelerdendir. Adeziv simanlar, ortodontik tedavilerde kullanılacak braketlerin diş yüzeylerine yapıştırılmasında da yardımcıdır.


Simantasyon Malzemeleri Bütçe Dostu Fiyatlarla MedexSepeti’nde


MedexSepeti’nde ojenol siman, geçici siman veya cam iyonomer siman gibi siman çeşitlerinin yanında diğer simantasyon ekipmanlarını da uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Diş hekimlerinin önerdiği markaların ürünlerine web sitemizden ulaşabilir, dental malzemelerinizi avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Kalıcı simantasyon ve geçici simantasyonun farkı nedir?


Diş hekimliğinde geçici simantasyon ve kalıcı simantasyon terimleri, diş tedavisi sürecinde kullanılan geçici ve kalıcı protezler arasındaki farkı ifade etmek için kullanılır.Geçici simantasyon, diş tedavisi sırasında, özellikle kalıcı protezlerin yapım süreci devam ederken geçici bir çözüm olarak kullanılan geçici protezlerin geçici olarak yerleştirilmesini ifade eder.Kalıcı simantasyon ise, diş tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte, kalıcı protezlerin dişlerin üzerine sabit bir şekilde yerleştirilmesini ifade eder.


İdeal siman malzemesi nasıl olmalıdır?


  • Gerilmeye karşı dirençli olmalıdır.

  • Basınca karşı yüksek dayanıklılıkta olmalıdır. 

  • Biyouyumlu olmalıdır.


İlgili Kategoriler: